Terug naar overzicht

MARK BUITENWERF | Musica Bacteria

Is het mogelijk muziek te maken met bacteriën? Het is Mark Buitenberg gelukt – met bacteriën die hij vond in het Groninger Forum maakte hij een speciale LP die inmiddels te horen is op een speciaal ontwikkelde grammofoonspeler. Zo is Musica Bacteria een bijzondere manier om een locatie in kaart te brengen.

Musica Bacteria tracht de bezoeker bekend te maken met microbiologie. Een bewustwording van alle micro-organismes die we in het dagelijks leven niet herkennen krijgen in Musica Bacteria een stem, een platform en visualisatie.